Dokumentacja dyrektora placówki oświatowej 6h

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów oraz wicedyrektorów placówek oświatowych. Celem głównym szkolenia jest zapoznanie Państwa z wytycznymi dotyczącymi prowadzenia dokumentacji placówki oświaotwej. Podczas szkolenia otrzymacie Państwo, a także omówicie wspólnie z wykładowcą gotowe wzory wybranych dokumentów, co znacznie ułatwi późniejszą pracę.

Program kursu

1. Regulacje prawne dotyczące działalności placówki
2. Dokumentacja szkolna ogólna ( dotycząca funkcjonowania placówki ) – kto, gdzie i jak sporządza, przechowuje, komu przekazuje oraz inne działania związane z obiegiem dokumentacji
3. Dokumentacja procesu wychowawczego – omówienie poszczególnych elementów
4. Proces awansu zawodowego – jak dokumentować poszczególne etapy
5. Dokumentowanie i ocenianie pracy nauczycieli
6. Dokumentacja nadzoru pedagogicznego
7. Przykładowe wzory dokumentów potrzebnych w pracy dyrektora placówki