Kurs biurowy trening udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 7h

Szkolenie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej skierowane jest do wszystkich tych, którzy mają styczność w pracy z innymi osobami. Kurs jest przeznaczony do pracowników administracyjnych, menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania a także do każdego, kto chciałby zdobyć wiedzę i umiejętności medyczne w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zagrożenia życia i zdrowia współpracowników.

Uczestnicy szkolenia z pierwszej pomocy zdobędą i ugruntują wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Posiądą umiejętność utrzymania przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenia do powstania dalszych powikłań do czasu przybycia lekarza lub karetki pogotowia ratunkowego. Szkolenia bazują przede wszystkim na zajęciach praktycznych i ćwiczeniach popartych niezbędną teorią. Szkolenie pozwala zwalczyć paraliżujący strach związany z udzieleniem samodzielnej pomocy osobom poszkodowanym.

Program kursu

1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
2. Konsekwencje wynikające z odmówienia udzielenia pierwszej pomocy lub nieprawidłowego wykonania czynności ratujących
3. Elementarne zasady postępowania w przypadku narażenia życia lub zdrowia współpracownika
4. Najważniejsze czynności w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w najczęstszych urazach i zaburzeniach chorobowych
– Zranienia
– Złamania
– Omdlenia
– Oparzenia
– Zatrucia
– Udławienia
– Ciała obce
– Porażenia prądem
– Atak serca
– Krwotoki
5. Pomoc poszkodowanemu z uwzględnieniem własnego bezpieczeństwa
6. Aspekty psychologiczne pierwszej pomocy przedmedycznej
7. Współpraca z lekarzem/ ratownikiem medycznym po przybyciu pomocy na miejsce zdarzenia
8. Apteczka pierwszej pomocy- właściwe wykorzystanie środków medycznych znajdujących się w apteczkach