Kurs kierowanie zespołem medycznym 8h

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej ZOZ-ami oraz innych osób zainteresowanych tematem outsourcingu (w tym: lekarzy, pielęgniarki, przedstawicieli związków zawodowych.

Podczas trwania kursu kierowanie zespołem medycznym nabędziecie Państwo: umiejętność rozwiązywania konfliktów poprzez poznanie elementów mediacji i negocjacji; zdolność do współpracowania w zespole medycznym oraz efektywnego zarządzania nim; umiejętność wykorzystywania potencjału grupy; sprawność w integrowaniu grupy przed, w czasie i po zamierzonym działaniu.

Program kursu

  1. Zastosowanie negocjacji w prowadzeniu Zakładu Opieki Zdrowotnej
  2. Rola mediatora
  3. Techniki efektywnego zarządzania
  4. Zarządzanie personelem
  5. Procesy grupowe
  6. Role grupowe
  7. Integracje grupy
  8. Sposoby motywowania pracowników
  9. Etyka w pracy managera
  10. Techniczne funkcjonowanie placówek