Kurs korespondencja biurowa 7h

Szkolenie z profesjonalnej korespondencji biurowej skierowane są do menedżerów każdego szczebla zarządzania, pracowników administracyjnych, asystentek i asystentów biur zarządu oraz wszystkich zainteresowanych tematyką warsztatów.

Uczestnik warsztatów korespondencji biurowej udoskonali umiejętności szybkiego, a jednocześnie fachowego przygotowania tekstówrozwinie umiejętności eliminowania lapsusów językowych w e-korespondencji, usprawni prowadzenie służbowej e-korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej, a także udoskonali budowanie tekstów perswazyjnych. Celem szkolenia jest także nabycie umiejętności nawiązywania nowych kontaktów oraz zapoznanie się z formą listu służbowego.

Program kursu

 1. Style komunikacji i zasady tworzenia zrozumiałych komunikatów
 2. Poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna
 3. Skuteczne niwelowanie lapsusów językowych
 4. Zwroty grzecznościowe podstawą savoir vivre’u i obowiązkiem każdego korespondującego, czyli poznajemy netykietę
 5. Najistotniejsze różnice między stylem urzędowym, a językiem potocznym
 6. Kreatywna perswazja w e-korespondencji oraz pułapki perswazyjne
 7. Prawidłowy układ graficzny korespondencji elektronicznej
 8. Bezpieczeństwo w Sieci
 9. Aspekty prawne w oficjalnej korespondencji
 10. BHP nieodłącznym elementem e-korespondencji
 11. Rozpoznanie i zdefiniowanie własnych obszarów rozwoju
 12. Podsumowanie warsztatów