Kurs korygowanie dokumentacji ZUS 8h

Szkolenie adresowane jest do pracowników działu kadr, księgowości– zajmujących się m.in. obsługą programu Płatnik, naliczaniem wynagrodzeń, dokonywanie rozliczeń z ZUS.

Szkolenie  ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat sposobów rozwiązywania problemów związanych z naliczaniem wynagrodzeń, korektą dokumentacji do ZUS.

Program kursu

  • Szczegółowe omówienie dokumentu (zawiadomienia) przesłanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnośnie błędów w dokumentach rozliczeniowych
  • Omówienie WDR – Wewnętrznego Dokumentu Rozliczeniowego
  • Analiza różnic występujących  w dokumentach WDR ZUS, DRA oraz raportów imiennych (dokumentacja źródłowa, baza danych programu Płatnik)
  • Warsztaty praktyczne – czyli jak prawidłowo i szybko przygotować dokumentację korygującą z zastosowaniem narzędzi – program PŁATNIK