Kurs ochrona danych osobowych w Zozach 8h

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej ZOZ-ami, pracowników obsługujących kartoteki oraz innych osób zainteresowanych tematem ochrony danych (w tym: lekarzy, pielęgniarki, przedstawicieli związków zawodowych).

Tematem i celem szkolenia Ochrona danych osobowych w ZOZ-ach 8h,  jest zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu ochrony prawa do prywatności według standardów europejskich i konstytucji RP, powierzania i przetwarzania danych osobowych, przechowywania dokumentów.   Program jest skonstruowany tak, aby w jego trakcie można było posiąść wiedzę, która będzie przydatna w codziennej pracy.

Program kursu

  1. Ochrona prawa do prywatności według standardów europejskich
  2. Ochrona prawa do prywatności w konstytucji RP
  3. Zakres przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.
  4. Zasady przetwarzania danych osobowych
  5. Powierzenie danych osobowych
  6. Przepisy karne
  7. Rejestr zbiorów danych osobowych
  8. Wyjątki od obowiązku rejestracji zbiorów danych