Kurs opiekuna osób starszych 8h

Kurs organizowany jest dla osób początkujących, ale adresatami mogą być również osoby, które chciałyby usystematyzować wiedzę. Kurs  opiekuna osób starszych stworzony jest dla wszystkich osób, które planują podjąć zatrudnienie w tym zawodzie.

Kursant po ukończonym szkoleniu dzięki nabytym umiejętnością z zakresu opieki i pielęgnacji będzie w pełni przygotowany do pracy w Niemczech. Pracodawcy niemieccy oczekują od przyszłych opiekunek/opiekunów choćby minimalnej wiedzy z zakresu opieki i pielęgnacji osób starszych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom oferujemy Państwu kurs  dla opiekunów osób starszych.

Program kursu:

1. Wstęp do anatomii
2. I pomoc przed medyczna
3. Proces starzenia się organizmu
4. Czynności związane z opieką i pielęgnacją nad osobami starszymi( osoby chodzące, osoby leżące)
5. Choroby występujące u osób starszych( Demencja, Parkinson, Alzheimer,Cukrzyca, Padaczka, Udar Mózgu).