Kurs opłaty za korzystanie ze środowiska 8h

Szkolenie polecane jest przede wszystkim dla osób, które zajmują w przedsiębiorstwach stanowiska związane z ochroną środowiska, pracowników prowadzących sprawozdawczość i rozliczenia w zakresie korzystania ze środowiska i wszystkich tych, którzy są żywo zainteresowani tą tematyką.

Kurs przygotuje Cię do sukcesywnego wdrażania prawnych zapisów dotyczących ochrony środowiska w Twoje życie zawodowe i osobiste. Jesteś przedsiębiorcą związanym z ochroną środowiska i masz wątpliwości przed realizacją inwestycji? Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Ponadto zdobędziesz umiejętności kontrolowania bieżącej działalności oraz pisania i liczenia sprawozdań.

Program kursu

1. Podstawowe pojęcie z zakresu ochrony środowiska.
2. Elementy systemu ochrony środowiska w Polsce.
3. Finansowanie ochrony środowiska.
4. Źródła prawa – niezbędne ustawy i rozporządzenia – aktualna legislacja.
5. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z prawa w zakresie ochrony środowiska:
– postępowanie przed rozpoczęciem prac budowlanych (OOŚ),
– pozwolenia lub zgłoszenia poprzedzające rozpoczęcie działalności powodującej – emisje do powietrza, zrzut ścieków do wód lub gruntu , wytwarzanie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
– obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze – terminy, obowiązujące wzory,
– konsekwencje z tytułu zaniechania obowiązków – kary i inne sankcje prawne
6. Opłaty za korzystanie ze środowiska:
– podmioty korzystające ze środowiska,
– sposób naliczania i wnoszenia opłat,
– opłaty za wprowadzanie pyłów i gazów (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji),
– opłaty za wprowadzanie ścieków do wód i gruntu,
– opłaty za pobór wód z ujęć własnych,
– opłaty za składowanie odpadów,
– konsekwencje z tytułu nie uiszczenia opłaty lub uiszczenia opłaty w wysokości nasuwającej wątpliwości.