Kurs praktyczne warsztaty z potrącania wynagrodzeń 8h

Szkolenie skierowane jest dla osób, które pracują w działach kadr i płac, księgowości a ich zadaniem jest naliczanie płac, dokonywanie rozliczeń z ZUS czy PFRON . Uczestnicy pragną uzupełnić swoją wiedzę na temat potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat przepisów prawnych regulujących zasady potrąceń z wynagrodzeń.  Zaprezentujemy na przykładach jak dokonać obliczeń różnych składników wynagrodzeń, w zakresie dobrowolnych i obligatoryjnych potrąceń z wynagrodzeń. Wykładowca przeanalizuje z Państwem najczęściej popełniane błędy i poda propozycje rozwiązań poruszanych zagadnień.

Program szkolenia

1. Potrącenia oraz inne sposoby zmniejszania wynagradzania pracowników na tle KP
– Składniki wynagrodzenia podlegające obowiązkowemu potrąceniu
– Potrącenia z wynagrodzenia za pracę na podstawie upoważnienia ustawowego albo pisemnej zgody pracownika
2. Typy potrąceń
– Potrącenia obligatoryjne (ustawowe – komornicze i administracyjne, zaliczek)
– Potrącenia dowolne
– Kwoty wolne od potrąceń
3. Potrącania w zależności od zawartej umowy
4. Zasady i granice dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę
– Potrącenia za zgodą pracownika
– Potrącenie w ramach egzekucji lub bez postępowania egzekucyjnego
– Bezprawne potrącenia przez pracodawcę
– Ochrona innych świadczeń związanych z pracą
– Konsekwencje niepoprawnego potrącenia
5. Obliczanie potrąceń z wynagrodzenia
6. Konsultacje z Wykładowcą