Kurs rezerwy w księgowości 8h

Kurs Rezerwy w księgowości  jest przygotowany dla osób pracujących w działach księgowości chcących uzupełnić wiedzę na temat rezerw. Program  jest skonstruowany tak, aby w jego trakcie można było posiąść wiedzę  głównie praktyczną wraz z umiejętnością zastosowania jej w codziennej pracy. Zapraszamy również na zajęcia osoby które  mają na celu swój rozwój zawodowy a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą  od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter , przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Tematem i celem szkolenia Rezerwy w księgowości 8h  jest zdobycie niezbędnej  wiedzy umożliwiającej kompetentną  pracę w księgowości i zdobycie bardzo cennych umiejętności ważnych dla księgowego dotyczących rezerw.

Program kursu

1. CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
-Założenia polityki rachunkowości
-Zakładowy plan kont

2. CHARAKTERYSTYKA REZERW JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ
-Podstawowe pojęcia dotyczące rezerw w rachunkowości
-Rodzaje rezerw jednostki gospodarczej
-Rezerwy a orzecznictwo kosztów uzyskania przychodów
-Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

3. REZERWY W UJĘCIU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
-Rezerwy na odroczony podatek dochodowy
-Ewidencja rezerw w aspekcie odroczonego podatku dochodowego

4. EWIDENCJA REZERW I PRZYCHODÓW PRZYSZŁYCH OKRESÓW
-Zasady tworzenia rezerw
-Księgowanie i wycena rezerw
-Tworzenie i wykorzystanie rezerw kapitałowych
-Procedura rozwiązania rezerw
-Rozliczenia przychodów przyszłych okresów

5. REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE, EMERYTALNE I RENTOWE
-Rezerwy na świadczenia pracownicze i ich ewidencja
-Rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe oraz podobne
-Czynniki kształtujące wartość rezerw

6. REZERWY W UJĘCIU PRAWA PODATKOWEGO
-Rezerwy a prawo podatkowe
-Przychód należny
-Sytuacje i warunki uprawdopodobnienia
-Pozycje rezerw w sprawozdawczości jednostki