Kurs savoir-vivre w biznesie 8h

Kurs z zakresu savoir-vivre w biznesie jest adresowane przede wszystkim do asystentek i sekretarek, office managerów, pracowników biur zarządu i pozostałych pracowników biurowych, którzy reprezentują firmę. Na udział w kursie zapraszamy także wszystkich, którzy chcą poznać podstawowe zasady etykiety oraz dowiedzieć się jak wypaść dobrze na spotkaniach biznesowych, jak i towarzyskich.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami etykiety biznesowej zarówno w codziennych kontaktach, jak i podczas szczególnych okazji. Uczestnicy na szkoleniu uświadomią sobie istotę i znaczenie savoir-vivre w biznesie, nabędą także umiejętność zasad zachowań, jakie obowiązują w środowisku biznesowym.

Program kursu

  1. Sekretariat wizytówką firmy
  2. Sztuka komunikacji
  3. Precedencja, czyli porządek pierwszeństwa
  4. Przyjęcia i spotkania biznesowe
  5. Zagraniczny savoir vivre
  6. Faux pas