Kurs skuteczne rozwiązywanie umów o pracę 8h

Szkolenie skierowane jest dla osób odpowiedzialnych za dokonywanie zwolnień pracowników, specjalistów kadr, a także dyrektorów personalnych. W szkoleniu mogą jednak również wziąć udział inne osoby zainteresowane podanym programem szkolenia.

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat przepisów prawnych regulujących zasady rozwiązywania umów o pracę. Szczegółowo omówiona jest sytuacja prawna jak ma miejsce w okresie wypowiedzenia umowy. Dowiadujemy się jakie są przywileje pracownika a uprawnienia pracodawcy w okresie wypowiedzenia oraz z czym się wiąże wadliwe wypowiedzenie i jakie są jego prawne skutki.

Program kursu

1. Różnice pomiędzy rozwiązaniem a wygaśnięciem umowy
2. Rozwiązywanie umów
– Rozwiązanie umowy z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta
– Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
3. Typy wypowiedzeń umów
– Okresy wypowiedzenia:
Okres wypowiedzenia przy umowie na okres próbny
Okres wypowiedzenia przy umowie na czas określony
Okres wypowiedzenia przy umowie na zastępstwo
Okres wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony
– Zasady wypowiedzenia umowy ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego pracownika
– Warunki wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony z przyczyn niedotyczących pracownika
– Warunki wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, a związki zawodowe
4. Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
– Rozwiązywanie umów o pracę w Kodeksie Pracy
– Rozwiązywanie umów o pracę przez pracodawcę
– Rozwiązywanie umów o pracę przez pracownika
– Rozwiązanie umowy z naruszeniem umowy wobec pracownika
– Różnice rozwiązania umów o pracę względem popełnienia przestępstwa, a wykroczenia
– Rozwiązywanie umów o pracę z powodu utraty uprawnień
5. Metody ochrony pracowników przed wypowiedzeniem
6. Przywileje pracownika i uprawnienia pracodawcy w okresie wypowiedzenia
7. Wadliwe wypowiedzenie i jego prawne skutki
8. Otrzymanie świadectwa pracy
9. Konsultacje z Wykładowcą