Kurs systemy okresowych ocen pracowniczych 8h

Szkolenie system okresowych ocen pracowniczych skierowane jest głównie do kadry kierowniczej i specjalistów ds. HR, którym zależy na usprawnieniu komunikacji z swoimi podwładnymi, zmotywowaniu ich, wykorzystując metodę jaką jest ocena ich pracy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu systemu okresowych ocen pracowników, rodzajów ocen pracowników, etapów wprowadzania systemu ocen pracowniczych, kryteriów oceny pracowników, metod oceniania, efektów wprowadzania systemu ocen okresowych oraz wielu innych zagadnień związanych z systemem ocen okresowych pracowników.


Program kursu

1. Czym jest system okresowych ocen pracowniczych
2. Zasady, cele i funkcje dokonywania oceny
3. Rodzaje oceny pracowników
– Bieżąca ocena
– Okresowa ocena
4. Etapy wprowadzania systemów ocen pracowniczych
-Planowanie
– Wdrażanie
– Zastosowanie
5. Kryteria oceny pracowników
– Kryteria kwalifikacyjne
– Kryteria efektywnościowe
– Kryteria behawioralne
– Kryteria osobowościowe
6. Metody oceniania
– Metody absolutne
– Ocena opisowa
– Zarządzanie przez cele
– Assessment center
– Skale ocen
– Listy kontrolne
– Technika wydarzeń krytycznych
– Porównanie ze standardami
– Metody relatywne
– Zarządzanie przez cele
– Ocena 360º
– Ranking
– Porównywanie parami
– Metoda wymuszonego rozkładu
7. Efekty wprowadzania systemu ocen okresowych
8. Błędy w ocenie wyników pracy
9. Konstruowanie formularzy okresowych ocen pracowniczych
10. Konsultacje z Wykładowcą