Kurs z technik obrony cen 8h

Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy w codziennej pracy mają do czynienia z klientem i chcą doskonalić rozmowy o cenie i pokonywać obiekcje klientów w tym zakresie. Kurs z technik obrony cen jest skierowany głównie do handlowców i przedstawicieli handlowych, a także do marketingowców, kierowników zespołów sprzedażowych oraz pracowników biura obsługi klienta.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i narzędzi do doskonalenia umiejętności rozmów o cenach i negocjacji handlowych oraz kontrolowania emocji podczas trudnych sytuacji w pracy handlowca.

Program kursu:

  1. Zasady prowadzenia rozmów o cenach
  2. Prezentacja oferty bez podawania ceny
  3. Profilaktyka cenowa
  4. Prezentacja ceny
  5. Odpowiadanie na obiekcje cenowe
  6. Negocjacje cenowe
  7. Kontrolowanie emocji i radzenie sobie ze stresem