Kurs zakaz konkurencji w czasie i po ustaniu stosunku pracy 8h

Szkolenie zakaz konkurencji w czasie i po ustaniu stosunku pracy skierowane jest do osób pracujących w działach Kadr, odpowiedzialnych za konstruowanie i podpisywanie umów z pracownikami, dyrektorami personalnymi i czy pracodawcami, który chcą się ustrzec przed nielojalnymi pracownikami.

Po ukończeniu szkolenia zakaz konkurencji w czasie i po ustaniu stosunku pracy osoba zdobędzie m.in wiedzę z zakresu: zakazu konkurencji w świetle prawa, umowy o zakazie konkurencji z pracownikiem, odmowy zawarcia umowy o zakazie konkurencji, metody rozwiązania umowy o zakazie konkurencji z pracownikiem, Konsekwencjach prawnych w wyniku naruszonego zobowiązania o zakazie konkurencji oraz przykładowych decyzjach Sądu Najwyższego w sprawie zakazu konkurencji.

Program kursu

1. Zakaz konkurencji w świetle prawa
– Czym jest zakaz konkurencji w ramach umowy o pracę
– Ustalenie zakresu zakazu konkurencji
– Co uznajemy za czyn naruszenia zakazu konkurencji
2. Umowa o zakazie konkurencji z pracownikiem
– Zawartość umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania i po ustaniu stosunku pracy
– Formy umowy o zakazie konkurencji
3. Odmowa zawarcia umowy o zakazie konkurencji
4. Metody rozwiązania umowy o zakazie konkurencji z pracownikiem
5. Konsekwencje prawne w wyniku naruszonego zobowiązania o zakazie konkurencji
– Odpowiedzialność prawna za ujawnienie tajemnicy konkurencji
– Postępowanie roszczeniowe i wysokość rekompensaty w wyniku naruszenie zakazu konkurencji
6. Przykłady decyzji Sądu Najwyższego w sprawie zakazu konkurencji
7. Konsultacje z Wykładowcą