Kurs zatrudnianie osób niepełnosprawnych 8h

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, chcących zatrudnić pracowników niepełnosprawnych, a także osób, które chcą przyswoić informacje z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Po ukończeniu szkolenia zatrudnianie osób niepełnosprawnych uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę między innymi z zakresu uwarunkowań prawnych formułujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych, obliczanie składek w PFRON oraz przywilejów przysługujących pracodawcom zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Program kursu

1. Pracownik niepełnosprawny
– Definicja pracownika niepełnosprawnego
2. Uwarunkowania prawne formułujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych
– Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od 01.01.2012 roku
– Orzekanie o niepełnosprawności
– Czas pracy osób niepełnosprawnych
– Urlopy osób niepełnosprawnych
3. PFRON – obliczanie składek
– Zwolnienia z wpłat na PFRON
– Sposoby obliczania wskaźników zatrudniania niepełnosprawnych Sposoby obniżenia wskaźnika
4. Przywileje dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
– Dofinansowanie wynagrodzenia osób niepełnosprawnych
– Zwrot kosztów z adaptacji i wyposażenia stanowiska pracy
– Szkolenia pracowników niepełnosprawnych refundowane ze środków PFRON
5. Konsultacje z Wykładowcą