Kurs zmiany w kodeksie pracy w 2014 roku 8h

Szkolenie prawo pracy od podstaw jest skierowane dla osób, które pracują w działach kadr i płac, osób odpowiedzialnych w firmie za sprawy personalne oraz osób usługowo zajmujących się m.in. prowadzeniem spraw pracowniczych.

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wprowadzonych / planowanych zmian w prawie pracy na obowiązujący rok . Wykładowca przedstawi oraz przeanalizuje z Państwem najnowsze dostępne informacje. Porównamy zagadnienia przed jak i po dokonanych zmianach.

Program kursu

Od stycznia 2014 roku weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą :

  • wynagrodzenia minimalnego
  • wydłużenia okresu rozliczeniowego
  • zastosowania mechanizmów ruchomego czasu pracy
  • uszczegółowienia uprawnień związanych z rodzicielstwem , w szczególności  uprawnienia pracowników ojców