Szkolenie Bilans za 2013 r 8h

Kurs Bilans za 2013 jest przygotowane dla osób pracujących w działach księgowości chcących uzupełnić wiedzę i nauczyć się wykonywać Bilans za miniony rok. Program  jest skonstruowany tak, aby w jego trakcie można było posiąść wiedzę  głównie praktyczną wraz z umiejętnością zastosowania jej w codziennej pracy. Zapraszamy również na zajęcia osoby które  mają na celu swój rozwój zawodowy a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą  od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter , przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Tematem i celem kursu Bilans za 2013r jest zdobycie niezbędnej  wiedzy umożliwiającej kompetentną  pracę w księgowości i zdobycie bardzo cennych umiejętności ważnych dla księgowego czyli tworzenie bilansu.

Program kursu

  1. Formalno-prawne uwarunkowania zasad przygotowywania sprawozdania finansowego.
  2. Powiązanie pozycji bilansu oraz rachunków zysków i strat z księgami rachunkowymi.
  3. Wycena aktywów  oraz pasywów w sprawozdaniu finansowym.
  4. Sporządzenie bilansu-ujmując aktywa i pasywa.
  5. Rachunek wyników- prezentacja  przychodów i kosztów
  6. Sporządzenie zestawienia zmian które wystąpiły w kapitale własnym.
  7. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych- przedstawienie i wyjaśnienie problemów związanych z wypełnieniem tego sprawozdania.
  8. Informacja dodatkowa.
  9. Sprawozdanie zarządu.
  10. Terminarze zatwierdzeń sprawozdania. Ogłaszanie.