Szkolenie o Dotacjach oświatowych po ostatnich zmianach 8 h

Kurs adresowany jest do:

  • pracowników wydziałów oświaty ( edukacji) urzędów gmin ( miast) i starostw powiatowych.
  • Zatrudnionych w gminach i powiatach kontrolerów i audytorów wewnętrznych.
  • Organów prowadzących publiczne lub niepubliczne szkoły, przedszkola lub placówki dotowane z budżetów samorządów, bądź osoby reprezentujące.
  • Podmiotów zapewniających obsługę finansową dla osób fizycznych i osób prawnych prowadzących szkoły, przedszkola lub placówki- dotowane z budżetów samorządów.
  • pracowników zespołów obsługi oświaty w gminie i w powiecie jeśli jednostki te obsługują dotacje oświatowe z budżetu gminy lub budżetu powiatu.

Po ukończeniu szkolenia o dotacjach oświatowych będziecie Państwo posiadać wiedzę dotyczącą prawnych aspektów regulujących udzielanie dotacji, informację kto może skorzystać z dotacji , jaka wysokość dotacji należy się organizacji w której Państwo pracujecie, w jaki sposób można je wykorzystać i jak rozliczyć.
Szkolenie prowadzone jest przez praktyków mających na co dzień styczność z dotacjami co czyni szkolenie bardzo efektywnym i jakościowym.

Program kursu

1. Prawne aspekty regulujące zasady udzielania dotacji.
2. Kto może skorzystać z dotacji oświatowych, czyli zakładanie
placówek/szkół publicznych i niepublicznych.
3. Ustalenie wysokości dotacji oraz prawo do nich.
4. Możliwości dochodzenia wypłaty dotacji w należnej kwocie
5. Jak można wykorzystać dotacje.
6. Dokumentowanie wydatków finansowych z dotacji.
7. Rozliczanie dotacji przez instytucję która jest beneficjentem.
8. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji ze strony samorządu i
innych instytucji.
9. Stwierdzenie nieprawidłowości w wykorzystaniu i rozliczaniu dotacji z uwzględnieniem orzecznictwa ( przykłady praktyczne).
10. Zmiany w przepisach Ustawy o systemie oświaty i konieczność nowelizacji prawa miejscowego.