Szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- aktualności 7h

Na szkolenie zapraszamy pracowników reprezentujących działy finansowo-księgowe, pracowników biur rachunkowych, księgowych oraz każdego, kto chciałby zdobyć lub po prostu zaktualizować wiedzę dotyczącą w/w  zakresu.

Uczestnik kursu zapozna się z aktualnościami dotyczącymi  środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Będzie również potrafił  zastosować optymalne rozwiązania w codziennej praktyce.

Program kursu

 1. Definicja środków trwałych
 2. Ewidencja środków trwałych
 3. Wartość początkowa
 4. Remont a ulepszenie środków trwałych
 5. Amortyzacja środków trwałych według ustawy o rachunkowości:
 6. Środki trwałe w budowie- inwestycje:
 7. Inwentaryzacja środków trwałych
 8. Utrata i przywrócenie wartości środków trwałych
 9. Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 10. Wartości niematerialne i prawne
 11. Dyskusja na temat aktualnych problemów
 12. Indywidualne konsultacje z trenerem