Szkolenie z faktur VAT w ujęciu praktycznym i teoretycznym z uwzględnieniem planowanych zmian od 2014 r. 7h

Zapraszamy na szkolenie pracowników działów księgowości i finansów oraz osoby zajmujące się weryfikacją wystawionych faktur.

Uczestnicy zdobywają  umiejętność poprawnego wystawiania, korygowania i anulowania faktur VAT . Uzyskają również  informacje na temat bieżących regulacji prawnych w zakresie fakturowania. Będą mieli niepowtarzalną szansę analizować określone faktury VAT  oraz szczegółowo omawiać najczęściej popełniane błędy.

Program kursu

 1. Regulacje prawne w zakresie fakturowani
 2. Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur
 3. Faktury wewnętrzne
 4. Faktury zagraniczne
 5. Faktury zaliczkowe
 6. Faktury, noty korygujące i duplikaty
 7. E-faktury
 8. Refakturowanie
 9. Zasady archiwizacji
 10. Odliczanie podatku na podstawie faktury VAT
 11. Odpowiedzialność karnoskarbowa a wystawianie faktur VAT
 12. Podsumowanie omówionych zagadnień
 13. Indywidualne konsultacje z trenerem