Szkolenie z Instrukcji kancelaryjnej 8h

Szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej urzędów, osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy, pracowników zajmujących się merytorycznym załatwianiem spraw w urzędzie. Jest ono również dedykowane pracownikom archiwum oraz osobom odpowiedzialnym za prawidłowy obieg dokumentacji i informacji w urzędzie.

Po odbyciu szkolenia uczestnik powinien posiadać wiedzę z zakresu podniesienia efektywności zarządzania dokumentacją i poprawy organizacji pracy w urzędzie lub firmie. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z tzw. dobrą praktyką i zasadami zarządzania dokumentacją zarówno papierową jak i elektroniczną, zdobędą także wiedzę o prawidłowym i sprawnym procesie tworzenia prawa wewnętrznego w obszarze instrukcji kancelaryjnej. Zapoznają się z modelami przepływu dokumentu począwszy od jej wpływu, aż do zakończenia procedury jej archiwizowania.

Program kursu

1. Nowa instrukcja kancelaryjna – dwa systemu obiegu
2. Rodzaje przesyłek (przekazane pocztą elektroniczną, przesyłki na nośniku papierowym, przesyłki na informatycznym nośniku danych, przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą
3. Punkty zatrzymania:
– Punkt kancelaryjny
– Kierownik podmiotu
– Prowadzący sprawę
– Akceptujący
4. Czynności kancelaryjne w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
5. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym
6. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym – możliwość wsparcia narzędzi informatycznych
7. Warsztaty z instrukcji kancelaryjnej:
– Prowadzenie spisu spraw
– Zakładanie teczek aktowych
– Zakładanie podteczek
– Nadawanie znaku spraw
– Zastosowanie rzeczowego wykazu akt
– Podporządkowanie teczek aktowych
8. Archiwizacja. Obowiązki i sztuka właściwej archiwizacji dokumentów