Szkolenie z ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie 8h

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezpośrednio zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych, pracowników działu kadrowego, prawnego, marketingu, IT oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych, z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz z prawami osób, których dane dotyczą w oparciu o obowiązujące akty prawne.

Program kursu

  1. Wprowadzenie
  2. Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych
  3. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej
  4. Przetwarzanie danych kadrowych – dane osobowe w  zatrudnieniu
  5. Działalność Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  6. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych
  7. Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy:
  8. Omówienie zmian proponowanych przez Komisję Europejską i GIODO
  9. Podsumowanie szkolenia, dyskusja oraz odpowiedzi na dodatkowe pytania uczestników