Szkolenie z podróży służbowych krajowych i zagranicznych z uwzględnieniem zmian od 1 marca 2013r 8h

Adresatami szkolenia są główni księgowi, pracownicy działów kadr i księgowości oraz wszyscy zainteresowani tematyką podróży służbowych.

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat przepisów prawnych regulujących podróże służbowe oraz prawidłowymi sposobami ewidencjonowania i rozliczania podróży służbowych oraz użytkowania samochodu służbowego.

Program kursu

 1. Regulacje prawne dotyczące delegacji i podróży służbowych
 2. Wysokość diet za krajową i zagraniczną podróż służbową oraz limitów noclegowych w delegacjach zagranicznych
 3. Krajowe podróże służbowe
 4. Zagraniczne podróże służbowe
 5. Podróże służbowe osób nie będących pracownikami
 6. Podróże służbowe właścicieli i udziałowców
 7. Podróże służbowe kierowców
 8. Dokumentacja podróży służbowej
 9. Zmiana zasad zwrotu kosztów leczenia za granicą podczas delegacji zagranicznej
 10. Zasady rozliczania kosztów podróży zagranicznej.
 11. Samochód służbowy w firmie
 12. Aspekty podatkowe podróży służbowych
 13. Przestrzeganie przepisów w zakresie BHP w przypadku oddelegowania pracownika
 14. Jak wygląda kontrola PIP w zakresie czasu pracy przy rozliczaniu delegacji służbowych i oddelegowania pracowników do pracy na terenie UE
 15. Przegląd aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego
 16. Przegląd stanowisk i opinii Głównego Inspektoratu Pracy oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej