Szkolenie z zamówień publicznych 8h

Szkolenie dedykowane jest pracownikom działów zamówień publicznych, wykonawcom oraz zamawiającym, a także każdemu, kto chce nabyć lub poszerzyć wiedzę z tematu zamówień publicznych.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącą zapisów prawnych związanych z zamówieniami publicznymi, dzięki czemu będą w stanie uczestniczyć w procesie udzielania zamówienia lub składania wniosków.

Program kursu

1. Podstawowe pojęcia związane z tematyką zamówień publicznych
– Zamówienie publiczne – co to takiego?
– Kim jest Zamawiający?
– Kiedy stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych?
2. Aktualny stan prawny
3. Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne
– Zasady postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
– Wartość przedmiotu zamówienia i fakty z tego wynikające
– Przygotowanie dokumentacji postępowania
4. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
– Ogłoszenia
– Tryby udzielania zamówień publicznych
5. Rozstrzygnięcie postępowania, w tym przesłanki do unieważnienia
– Wybór najkorzystniejszej oferty
6. Dokumentowanie postępowania
7. Umowy w sprawach zamówień publicznych
– Treść umowy a opis przedmiotu zamówienia
– Forma umowy
– Nieważność umowy
8. Ochrona prawna