Szkolenie z zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych 6h

Szkolenie z zakresu zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych adresowane jest do pracodawców, specjalistów personalnych oraz pracowników działu kadr, którzy na co dzień w pracy stykają się z różnymi rodzajami umów i chcieliby nabyć lub usystematyzować swoją wiedzę na temat umów cywilnoprawnych, które stanowią coraz większy procent wszystkich zawieranych umów między pracodawcą, a pracownikiem.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dostępnymi formami zawierania umów cywilnoprawnych miedzy pracodawcą, a pracownikiem, a także wynikającymi z tego prawami i obowiązkami dla obydwu stron. W trakcie szkolenia zostaną poruszone m.in. takie kwestie jak: charakterystyka każdego rodzaju umów cywilnoprawnych, zasady prawidłowego sporządzania umów, prawa i obowiązki stron oraz szkolenia BHP przy umowach cywilnoprawnych

Program kursu

  1. Umowy cywilnoprawne jako podstawa zatrudnienia
  2. Umowy zlecenia
  3. Umowy o dzieło
  4. Kontakt menadżerski
  5. Samozatrudnienie
  6. Umowa zawarta z własnym pracodawcą
  7. Porównanie umów cywilnoprawnych
  8. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przy umowach cywilnoprawnych
  9. Szkolenia BHP przy umowach cywilnoprawnych
  10. Podsumowanie szkolenia