Szkolenie z zawierania umów handlowych 7h

Szkolenie z zakresu praktycznego i profesjonalnego treningu zawierania umów handlowych adresowane jest do menadżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania, również dla pracowników działów sprzedaży i zakupów oraz przedstawicieli handlowych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy także każdego, kto odpowiada w firmie/organizacji za dokumentację handlową oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Korzyści płynące z wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu praktycznego i profesjonalnego treningu zawierania umów handlowych to, m.in. zdobycie u ugruntowanie wiedzy w zakresie kluczowych informacji dotyczących zawierania umów handlowych, poznanie praw i obowiązków związanych z zawierania umów handlowych. Uczestnicy szkolenia nabędą także umiejętność eliminowania najczęstszych błędów w kontekście zawierania umów. Szkolenie stanowi także doskonały fundament do wprowadzenia w firmie nowych procedur w zakresie nawiązywania i zabezpieczania umów.

Program kursu

 1. Formalne przygotowanie dokumentacji i warunków umowy
 2. Rozpoznanie intencji i wiarygodności kontrahenta
 3. Ochrona poufnych informacji zawartych w umowie
 4. Profesjonalne zabezpieczenie firmy w umowie na wypadek komplikacji
 5. Wprowadzanie zmian do umów,  które obowiązują aktualnie
 6. E- umowa. Najistotniejsze różnice między wersją tradycyjną a elektroniczną
 7. Najczęstsze błędy popełniane przy zawieraniu umów- jak ich uniknąć ?
 8. Prawne konsekwencje niewykonania umowy
 9. Skuteczne rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie od umowy handlowej
 10. Umiejętne dochodzenie roszczeń
 11. Podsumowanie omówionych zagadnień