Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8h

Szkolenie skierowane jest do pracowników kadr i płac oraz pracowników działów personalnych.

Umiejętności nabyte po odbyciu kursu:

  • tworzenie Zakłądowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • zasady finansowania
  • obliczanie liczby zatrudnionych
  • przyznawanie świadczeń i dysponowanie funduszem

Program kursu

  1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – istota, zakres, i funkcje:
  2. Obowiązek tworzenia funduszu świadczeń
  3. Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  4. Zasady przyznawania świadczeń i dysponowania funduszem – a podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS – w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów i ZUS – SKŁADKI ZUS W ŚWIETLE WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 16.09.200R. (I UK 121/09)
  5. Zasady likwidacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych