Asystent osoby niepełnosprawnej

Zawód: asystent osoby niepełnosprawnej 341201
Kwalifikacje: Z
.8.Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej;

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej:
Organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną
Wykonywanie czynności opiekuńczych
Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
Wspieranie osoby niepełnosprawnej w trudnych sytuacjach życiowych