Fotograf

Zawód: fotograf 343101
Kwalifikacje
A.20.Rejestracja i obróbka obrazu;

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o A.25. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Fototechnik.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno – usługowego:
Podstawy fotografii
Marketing
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.20. Rejestracja i obróbka obrazu:
Organizacja prac fotograficznych
Rejestracja obrazu
Kopiowanie i obróbka obrazu