Fototechnik

Zawód: fototechnik 343104
Kwalifikacje
A.20.Rejestracja i obróbka obrazu;
A.25.Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji A.20. może uzyskać tytuł Fotograf. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Nauka trwa 2,5 roku, tj. 5 semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno – usługowego:
Podstawy fotografii
Marketing
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.20.Rejestracja i obróbka obrazu:
Organizacja prac fotograficznych
Rejestracja obrazu
Kopiowanie i obróbka obrazu
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.25.Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych:
Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych
Przygotowanie projektów multimedialnych