Opiekunka środowiskowa

Zawód: opiekunka środowiskowa 341204
Kwalifikacje: Z
.5.Świadczenie usług opiekuńczych;

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych:
Organizowanie prac opiekuńczych
Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej