Technik Usług Pocztowych i Finansowych

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Technik usług pocztowych i finansowych to osoba, do obowiązków której należy min. przyjmowanie, przewóz, doręczanie i wydawanie przesyłek pocztowych; prowadzenie dokumentacji, obrotu pieniężnego i usług bankowych oraz realizacja czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych. Podczas trwania nauki słuchacz zdobywa także umiejętność udzielania informacji o usługach pocztowych i finansowych, rozpatrywania reklamacji a także prowadzenia aktywnej promocji i sprzedaży towarów oraz usług.
Technik usług pocztowych i finansowych może pracować min. w przedsiębiorstwach świadczących usługi pocztowe, finansowe, kurierskie, logistyczne, handlowe i kolportażowe.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Zawód: Technik usług pocztowych i finansowych 421108
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:
A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Podstawy działalności gospodarczej w usługach pocztowo – finansowych
2. Język obcy w usługach pocztowo – finansowych
3. Obrót towarowy
4. Usługi pocztowe i kurierskie
5. Usługi finansowe
6.Przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym
7. Usługi ekspedycyjne i przewozowe

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Usługi pocztowo-finansowe w praktyce
2. Obrót towarowy w praktyce
3. Realizowanie prac rozdzielczo-ekspedycyjnych