Technik administracji

Zawód: technik administracji 334306
Kwalifikacje
A.68.Obsługa klienta w jednostkach administracji;

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno – usługowego:
Podstawy ekonomii
Technika pracy biurowej
Statystyka
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji:
Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego
Prowadzenie postępowania administracyjnego
Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych