Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Zawód: technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
Kwalifikacje: Z
.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy;

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy:
Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
Ocenianie ryzyka zawodowego
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy