Technik budownictwa

Zawód: Technik budownictwa 311204

KwalifikacjeB.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej; B.33. Organizacja i  kontrolowanie robót budowlanych.
Do wyboru: B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich; B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich; B.20. Montaż konstrukcji budowlanych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji B.16. może uzyskać tytuł Betoniarz-zbrojarz, po uzyskaniu kwalifikacji B.18. może uzyskać tytuł Murarz-tynkarz a po uzyskaniu kwalifikacji B.20. może uzyskać tytuł Monter konstrukcji budowlanych. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształc. wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego
Budownictwo ogólne
Dokumentacja techniczna
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.30.
Sporządzanie kosztorysów
Przygotowywanie dokumentacji przetargowej
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.33.
Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych
Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego
Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych
Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórka obiektów budowlanych
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.16
Przygotowanie zbrojenia do montażu
Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniu i formach
Wykonywanie mieszanek betonowych
Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, pielęgnacja świeżego betonu
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.18.
Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
Wykonywanie murowych konstrukcji budowlanych
Wykonywanie tynków
Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowych konstrukcji budowlanych
VI. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.20.
Montaż konstrukcji stalowych
Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych