Technik elektroniki i informatyki medycznej

Zawód: technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
Kwalifikacje: E
.27.Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej;

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.27. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej:
Montaż urządzeń elektroniki medycznej i informatyki medycznej
Uruchamianie urządzeń elektroniki medycznej i informatyki medycznej
Obsługa urządzeń elektroniki medycznej i informatyki medycznej
Montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania Systemu Informatyki Medycznej