Technik hotelarstwa

Zawód: Technik hotelarstwa 422402
Kwalifikacje
T.11. Planowanie i realizowanie usług w recepcji;
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy w hotelu
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy w hotelarstwie
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego
Podstawy hotelarstwa
Marketing usług
Podstawy żywienia
Prawo w hotelarstwie
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
Rezerwacja usług hotelarskich
Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Przygotowanie pokoi dla gości
Obsługa gastronomiczna
Dodatkowe usługi hotelarskie