Technik informatyk

Zawód: technik informatyk 351203
Kwalifikacje: E.12.Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;
E.13.Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;
E.14.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych:
Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
Naprawa komputera osobistego
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami:
Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
Konfigurowanie urządzeń sieciowych
Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami:
Tworzenie stron internetowych
Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
Tworzenie aplikacji internetowych