Technik księgarstwa

Zawód: technik księgarstwa 522306
Kwalifikacje: A
.18.Prowadzenie sprzedaży;
A.21.Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji A.18. może uzyskać tytuł Sprzedawca. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o A.22. może uzyskać tytuł Technik handlowiec.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno – usługowego:
Towaroznawstwo
Prawo konsumenta
Promocja
Podstawy ekonomii
Technika pracy biurowej
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży:
Organizowanie sprzedaży
Sprzedaż towarów
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej:
Pozyskiwanie informacji o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw
Opracowywanie bibliografii i katalogów
Organizowanie działań marketingowych księgarni