Technik logistyk

Zawód: technik logistyk 333107
Kwalifikacje
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania;
A.31.Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych;
A.32.Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja małych zespołów
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno – usługowego
Podstawy logistyki z elementami technologii informatycznych
Język obcy dla logistyków
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji
Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
Organizowanie i monitorowanie dystrybucji
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.31.Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych
Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.32.Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych
Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych