Technik obsługi turystycznej

Zawód: technik obsługi turystycznej 422103
Kwalifikacje
T.13.Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych;
T.14.Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja małych zespołów
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno – gastronomicznego
Podstawy turystyki
Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
Ekonomika i prawo w turystyce
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.13.Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych
Rezerwacja imprez i usług turystycznych
Realizacja imprez i usług turystycznych
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.14.Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Prowadzenie informacji turystycznej
Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych
Rozliczanie imprez i usług turystycznych