Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
Kwalifikacje:
Z.3. Ochrona osób i mienia;

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.3. Ochrona osób i mienia:
Organizowanie ochrony osób
Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie masowej
Organizowanie ochrony mienia
Dozór urządzeń i systemów alarmowych
Organizowanie ochrony wartości pieniężnych