Technik optyk

Zawód: technik optyk 325302
Kwalifikacje:
M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych;
M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji M.14. może uzyskać tytuł Optyk-mechanik. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Nauka trwa 2,5 roku, tj. 5 semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo – hutniczego:
Podstawy technologii maszyn
Optyka z elementami elektrotechniki i elektroniki
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych:
Przygotowywanie materiałów i elementów optycznych do montażu
Wykonywanie elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych
Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych
Naprawianie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych:
Określanie wad wzroku i sposobów ich korekcji
Wykonywanie pomiarów oftalmicznych
Dobieranie pomocy wzrokowych
Wykonywanie pomocy wzrokowych
naprawianie pomocy wzrokowych