Technik rachunkowości

Zawód: technik rachunkowości 431103
Kwalifikacje
A.36.Prowadzenie rachunkowości;
A.65.Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o A.35., może uzyskać tytuł Technik ekonomista

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno – usługowego:
Podstawy ekonomii
Technika pracy biurowej
Statystyka
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.36.Prowadzenie rachunkowości:
Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.65.Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych:
Rozliczanie wynagrodzeń
Rozliczanie podatków i innych danin publicznych
Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS