Technik realizacji dźwięku

Zawód: Technik realizacji dźwięku 352120
Kwalifikacje:
S.4. Montaż nagrań dźwiękowych;
S.5. Realizacja nagrań studyjnych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji S.4. Montaż nagrań dźwiękowych:
Preprodukcja nagrań dźwiękowych
Edytowanie nagrań dźwiękowych
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji S.5. Realizacja nagrań studyjnych:
Rejestrowanie dźwięku
Postprodukcja dźwięku
Edycja komunikatów systemu MIDI
Edycja instrumentów MIDI