Technik renowacji elementów architektury

Zawód: Technik renowacji elementów architektury 311210
Kwalifikacje:
B.25.Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych;
B.26.Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego:
Budownictwo ogólne
Dokumentacja techniczna
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji: B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury
Wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji: B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
Organizowanie i wykonywanie renowacji tynków
Organizowanie i wykonywanie renowacji powłok malarskich
Organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych
Organizowanie i wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych