Technik telekomunikacji

Zawód: technik telekomunikacji 352203
Kwalifikacje: E.2. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
E.9. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej
E.10. Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.2. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych:
Montaż podzespołów i urządzeń sieci telekomunikacyjnych
Konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.9. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej:
Uruchamianie i utrzymanie linii telekomunikacyjnych
Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych i abonenckich
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.10. Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych:
Montaż sieci transmisyjnych
Uruchamianie sieci transmisyjnych
Utrzymanie sieci transmisyjnych