Technik turystyki wiejskiej

Zawód: technik turystyki wiejskiej 515203
Kwalifikacje: T.7.Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
T.8.Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy w przemyśle rolnym
KPS – Kompetencje personalne i społeczne
OMZ – Organizacja małych zespołów
II. Efekty właściwe dla kwalifikacji T.7.Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich:
Przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych
Realizowanie imprez i usług turystycznych
Rozliczanie imprez i usług turystycznych
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.8.Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego:
Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym
Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej
Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym