Technik usług fryzjerskich

Zawód: Technik usług fryzjerskich 514105
Kwalifikacje: A.19.Wykonywanie zabiegów fryzjerskich;
A.23.Projektowanie fryzur

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji A.19. może uzyskać tytuł Fryzjer. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno – usługowego
Podstawy fryzjerstwa
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.19.Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
Zmiana koloru włosów
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.23.Projektowanie fryzur
Wykonywanie projektów fryzur
Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji